Aktualności

Lista beneficjentów jubileuszowej „Reklamy Dzieciom” ogłoszona!
Pomagamy juz 25 lat!

Ponad 60 organizacji oraz placówek zostało beneficjentami jubileuszowej akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP. Dochód ze specjalnego bloku reklamowego wyemitowanego 25 grudnia w TVP 1, tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”, wyniósł 920 tys. zł. Pieniądze zostaną przekazane na rzecz chorych dzieci.

Dofinansowanie przeznaczono na: wyposażenie sal rehabilitacyjno-terapeutycznych (do terapii integracji sensorycznej, sensomotoryki, doświadczania świata), realizację programów terapeutycznych (dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, hortiterapia, hydroterapia), sprzęt umożliwiający przeprowadzenie terapii różnego rodzaju (komunikatory służące do komunikacji alternatywnej, sprzęt do terapii EEG – Biofeedback, terapii Tomatisa), organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.

Pieniądze trafią, m.in. do: stowarzyszeń, fundacji, specjalnych ośrodków wychowawczych i zespołów szkół specjalnych.

W tym roku sponsorami akcji były firmy: Jeronimo Martins S.A., Lotte Wedel Sp. z o.o., Tesco Polska Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., Mlekovita, Bank Pekao S.A., Getback S.A., Nestle Polska oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Centrum Informacji TVP

reklama
reklama