Galerie

Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego z Krakowa

Warsztaty plastyczno-techniczne, wypoczynek nad Bałtykiem, przygotowanie spektaklu teatralnego, wyjazd do kina, czy zabawa andrzejkowa to tylko część zajęć, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Małopolski. Celem projektu „Plus na Start - Dzieciom” była pomoc dzieciom, które ze względu na swoją trudną sytuację rodzinną nie mogą rozwijać swoich zdolności i talentów. Siódmą edycję akcji wsparła finansowo „Reklama Dzieciom”.