Galerie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie działa gabinet do prowadzenia terapii słuchu i mowy metodą Warnkego, w którym prowadzona jest terapia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym ze sprzężeniami. Sprzęt został zakupiony z darowizny otrzymanej z Telewizji Polskiej. Krakowska placówka była beneficjentem 23. akcji „Reklama Dzieciom”.