Galerie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z Jędrzejowa

Zaburzenia w komunikacji z otoczeniem u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną pogłębiają ich izolację od świata zewnętrznego. Szansą na zmianę tej sytuacji jest komunikacja alternatywna i wspomagająca, która daje takiemu dziecku możliwość kontaktu z drugim człowiekiem i zwiększa jego samodzielność. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie uczestniczą w takich zajęciach. Sprzęt do komunikacji alternatywnej zakupiło Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” - beneficjent „Reklamy Dzieciom 2015”.