Galerie

Stowarzyszenie Promyczek Nadziei z Raciborza

Z sali terapeutycznej EEG Biofeedback w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu korzysta 160 osób - uczniowie oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem. Treningi Biofeedback wzmacniają u dzieci koncentrację uwagi, szybkość myślenia, pamięć oraz przekładają się na szybszą i efektywniejszą naukę. Zakup sprzętu sfinansowała Telewizja Polska. Stowarzyszenie Promyczek Nadziei, działające na rzecz raciborskiej placówki, było beneficjentem „Reklamy Dzieciom 2014”.