Galerie

Fundacja „Ama Canem” z Łodzi

Program dogoterapeutyczny, zrealizowany przez Fundację „Ama Canem”, był skierowany do dzieci niepełnosprawnych z placówek z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi z województw: łódzkiego, wielkopolskiego i śląskiego. Dogoterapia to unikatowe zajęcia zwiększające samodzielność i aktywność dzieci niepełnosprawnych. Pies wszystkich traktuje jednakowo, dając tym samym poczucie akceptacji, co z kolei przekłada się na wzrost poczucia własnej wartości u dzieci. Łódzka fundacja była beneficjentem 22. „Reklamy Dzieciom”.