Galerie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

Komputer we współczesnym świecie pełni coraz bardziej znaczącą rolę, staje się również nieodzownym narzędziem w edukacji dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. Specjalnie oprzyrządowany zestaw komputerowy pozwala dzieciom np: z porażeniem mózgowym pisać, rysować i komunikować się z otoczeniem. Taki właśnie sprzęt mają na co dzień do dyspozycji uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem był możliwy dzięki „Reklamie Dzieciom 2104” !