Galerie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy

Sala doświadczania świata w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy powstała na potrzeby terapii uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z wadami wzroku i słuchu oraz dla dzieci z autyzmem. Sprzęt do sali został zakupiony dzięki „Reklamie Dzieciom 2014”!